หูฉลามสดแช่แข็ง

หูฉลามสดแช่แข็ง

หูฉลามพร้อมปรุง ปลอดสารเจือปน
100 % บริการรับส่งสินค้าทั้งในประเทศ และต่าง
ประเทศ
ราคากล่องละ 1200 บาท