หูฉลามสดแช่แข็ง กล่องกลม

หูฉลามสดแช่แข็ง กล่องกลม

หูฉลามพร้อมปรุง ปลอดสารเจอปน
100 % บริการส่งสินค้าทั้งในประเทศ และต่าง
ประเทศ

ราคากล่องละ 4,500 บาท
น้ำหนัก 0.5 โล