หูฉลามสดแช่แข็ง

หูฉลามสดแช่แข็ง

หูฉลามสดแช่แข็ง
น้ำหนัก 1 โล
ราคา 1,500 บาท