หูฉลามสดชุดไต๋

หูฉลามสดชุดไต๋

หูฉลามชุดไต๋
พร้อมน้ำซุป
ราคา 600 บาท