เป๋าฮื้อกระป๋อง ตรา CALIFORNIA MEXICO สีทอง

เป๋าฮื้อกระป๋อง ตรา CALIFORNIA MEXICO สีทอง