เป๋าฮื้อกระป๋อง ตรา CALIFORNIA MEXICO สีแดง

เป๋าฮื้อกระป๋อง ตรา CALIFORNIA MEXICO สีแดง