กระเพาะปลาสดแช่แข็ง

กระเพาะปลาสดแช่แข็ง

กระเพาะปลาสดแช่แข็ง
พร้อมน้ำซุป
ราคาชุดละ 300 บาท