กระเพาะปลาสดแช่แข็ง

กระเพาะปลาสดแช่แข็ง

โลละ 160 บ.