เฮง หูฉลาม เจ้าเก่าแก่ใหญ่ที่สุดในเยาวราช  เปิดดำเนินการมามากกว่า 60 ปี เฮง หูฉลาม เจ้าเก่าแก่ใหญ่ที่สุดในเยาวราช  เปิดดำเนินการมามากกว่า 60 ปี